Buďte v predstihu pred digitálnymi zmenami

Zvyšovanie digitálnych kompetencií, zručností v oblasti elektronického obchodu a prispôsobovanie sa zmene klímy v zraniteľných malých podnikoch

Modul 1: Digitálne zručnosti

Modul 1 pomáha malým podnikom zvyšovať digitálne kompetencie v ich každodennom živote. Tento modul zahŕňa výhody digitálnej spolupráce, komunikácie a kreativity.

Modul 2: Elektronický obchod

Zoznámte sa s elektronickým obchodom pre mikropodniky a podporte svoje podnikanie prostredníctvom rôznych postupov elektronického obchodovania, o ktoré sa s vami podelíme v module 2.

Z

Modul 3: Prispôsobenie sa klimatickým zmenám

Zaujíma vás, ako môžu malé vidiecke podniky ovplyvniť klimatické zmeny a prečo je udržateľnosť nevyhnutná. Pozrite si modul 3.

Jednoduché ako 1…2…3…

Prístup k modulom je jednoduchý, stačí kliknúť na modul, ktorý vás zaujíma, a pozrieť si ho alebo stiahnuť prezentácie. Sú pohodlne rozdelené na jednotlivé časti, aby sa vytvoril ľahko zvládnuteľný obsah. Po získaní poznatkov jednej z 3 tém #keepup, môžete použiť sebahodnotenie na posúdenie svojich zručností.